Raj dla wędkarzy

Może jeszcze nie w tym sezonie, ale już wkrótce jez. Żarnowieckie może stać się prawdziwym rajem dla amatorów wędkowania. Jego użytkownikiem został bowiem GOTiS w Gniewinie i ma ambitne plany w tym zakresie.

Kilka dni temu, dokładnie 15 lipca br. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku została podpisana umowa, na mocy której od tej daty Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Gniewinie stał się prawnym użytkownikiem – jak to zapisano – „obwodu rybackiego jeziora Żarnowieckiego na rzece Piaśnica„, czyli, mówiąc krótko, pięknego jez. Żarnowieckiego. I zgodnie z jej zapisami GOTiS będzie użytkował jezioro przez najbliższe 25 lat, tj. do 14 lipca 2035 r. Dodajmy, że oferta GOTiS nie była jedyną, ale okazała się najlepszą w ogłoszonym 10 września ub. roku konkursie.

– Chcemy, aby akwen jez. Żarnowieckiego wpisywał się jak najlepiej w całokształt naszej gminy, jako atrakcyjnego turystycznie miejsca – powiedział Dariusz Rytczak, prezes GOTiS. – Dlatego w naszej ofercie postawiliśmy przede wszystkim nie tylko na gospodarkę rybacką, ale na wędkarstwo, rozumiane jako sport i rozrywka dla okolicznych mieszkańców i przyjezdnych, a także jedną z coraz większej liczby atrakcji przyciągających turystów z dalszych stron, także z zagranicy. Chcemy, by jezioro stało się prawdziwym „rajem dla wędkarzy”.

Okazało się, że GOTiS „ostro wziął się do dzieła”, bo już dwa dni później, o godz. 6,00 w sobotę, do wód Żarnowca wpuszczono pierwszą partię narybku – ponad 430 kg węgorza sprowadzonego w ekspresowym tempie spod Olsztyna (a podobno pochodzącego aż z Danii).

– Zgodnie z podpisaną umową – wyjaśnia Dariusz Rytczak – corocznie będziemy wpuszczać do jeziora narybek. I tak, co roku, wpuścimy 100 tys. sztuk szczupaka, 60 tys. sandacza, 500 tys. siei, 839 kg węgorza oraz 100 kg kroczków suma i 1 tonę kroczków lina. To na pewno sprawi, że przyjeżdżający do nas na ryby, na pewno nie odjadą z pustymi rękami. Poza tym, dla amatorów wędkowania przygotowaliśmy już łódki, które będą mogli wypożyczać, jeśli nie będą chcieli wędkować z brzegu.

Narybek węgorza wpuszczono w trzech różnych miejscach jeziora.

Dodajmy, że dla amatorów nie tylko wędkowania, ale w ogóle wypoczynku nad jeziorem Żarnowieckim, gmina Gniewino wspólnie z gminą Krokowa, przygotowuje nowe atrakcje. Zgodnie z podpisaną w maju w Urzędzie Marszałkowskim umową, na terenie tych gmin powstaną dwie nowe przystanie jachtowe, a dwie kolejne zostaną przebudowane. Jak widać na zdjęciu, prace, przynajmniej tu na przystani w Nadolu, są w pełnym toku. Projekt ten, pod nazwą „Strefa Turystyczna Żarnowiec etap I„, o wartości prawie 7 mln zł (dofinansowanie unijne wynosi 4 mln zł), na pewno wpłynie na podniesienie jakości infrastruktury turystycznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów przyrodniczych jez. Żarnowieckiego.

Na zakończenie informujemy chcących wędkować na jez. Żarnowieckim, że już można wykupywać karty wędkarskie w siedzibie GOTiS w Gniewinie przy ul. Sportowej, w kasie Kompleksu „Kaszubskie Oko„, w kasie krytej pływalni czy kasie na przystani w Nadolu.

Mirosław Odyniecki