Opłaty i pozwolenia

Tab.1.Opłaty za amatorski połów ryb (zł) w obwodzie rybackim Jezioro Żarnowieckie w 2015 r.

Wyszczególnienie
połowu
Od 01.01.2015 r.
do  31.12.2015 r.
1 miesiąc 2 tygodnie 1 tydzień 3 dni 1 dzień
Połów z brzegu, łodzi i lodu 500 zł 280 zł 225 zł 170 zł 85 zł 35 zł
Połów z lodu i brzegu 450 zł 280 zł 170 zł 110 zł 55 zł 25 zł
Połów złodzi i z brzegu 450 zł 280 zł 225 zł 170 zł 85 zł 35 zł
Połów z brzegu 300 zł 135 zł 100 zł 70 zł 35 zł 20 zł
Połów z lodu 200 zł 135 zł 110 zł 85 zł 55 zł 25 zł

 1. Dodatkowa opłata za trolling:
1) 300 zł/tydzień,
2) 200 zł/3 dni,
3) 100zł/dzień.
2. Dopłata do zawodów wędkarskich:
1) zawody wędkarskie z brzegu (w określonym regulaminem zawodów czasie)
– 10 zł/osoba/dzień,
2) zawody wędkarskie z łodzi (w określonym regulaminem zawodów czasie)
– 30 zł/osoba/dzień.

3. Opłaty można uiszczać w następujących miejscach:
1) siedziba Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Wejherowska 24, 84-250 Gniewino, tel./ fax +48 58 670 66 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530);
2) kasa Przystani w Nadolu, tel. 509 256 161 (w godzinach od 730 do 1630);
3) kasa Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego „Kaszubskie Oko” w Gniewinie, tel. +48 58 670 66 44 (w okresie i godzinach otwarcia kompleksu);
4) recepcja Pływalni Krytej w Gniewinie, tel. 58 676 79 09 (codziennie w godz. 800 – 2000);
5) kasa Przystani w Lubkowie, tel. 668 281 704 (w miesiącu czerwcu – soboty i niedziele w godzinach 1200 – 1800; w miesiącach lipiec – sierpień codziennie w godzinach 1100 – 1900);
6) sklep wędkarski „Wabik” w Górze, tel. 608 417 932 (w godzinach otwarcia sklepu);
7) sklep wędkarski „RED” w Wejherowie, tel. 604 659 480 (w godzinach otwarcia sklepu);
8) przelewem bankowym lub pocztowym na konto: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wejherowska 24, 84-250 Gniewino, Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie O. Gniewino;
Numer konta: 74 8350 0004 4200 3897 2000 0070 z dopiskiem: opłata za amatorski połów ryb – od dd. mm. rr do dd. mm. rr.