Opłaty i pozwolenia

Opłaty za amatorski połów ryb (zł) w obwodzie rybackim Jezioro Żarnowieckie w 2012 r.

Wyszczególnienie Od 01.01.2012 r.

do  31.12.2012 r.

1 miesiąc 2 tygodnie 1 tydzień 3 dni 1 dzień
Połów z brzegu, łodzi i lodu 450 zł 250 zł 200 zł 150 zł 75 zł 30 zł
Połów z lodu i brzegu 400 zł 250 zł 150 zł 100 zł 50 zł 20 zł
Połów z łodzi i z

brzegu

400 zł 250 zł 200 zł 150 zł 75 zł 30 zł
Połów z brzegu 350 zł 200 zł 150 zł 100 zł 50 zł 20 zł
Połów z lodu 150 zł 120 zł 100 zł 75 zł 50 zł 20 zł

TROLLING – dopłata 50% do opłaty podstawowej

Zakup pozwoleń

Opłaty za zezwolenia można uiszczać w następujących miejscach:

1) w kasie wieży widokowej „Kaszubskie Oko” w Gniewinie (w okresie i godzinach otwarcia kompleksu ),

2) w kasie przystani w Nadolu (w godzinach od 730 do 1630 ), tel. 509 256 161

3) w recepcji Pływalni Krytej w Gniewinie (codziennie w godz. 800 – 2000) tel. 58 676 79 09

4) przelewem bankowym lub pocztowym na konto:

Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Sp. z o.o.

ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino

Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie O. Gniewino

Numer konta: 84 8350 0004 4200 8512 2000 0010

z dopiskiem: opłata za amatorski połów ryb – od dd. mm.rr do dd.mm.rr.